กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนใหม่ 2/2565 รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง พบกลุ่มนักศึกษาจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ กศน.ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น