กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ รับสมัครนักศึกษา กศน. ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน และ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี โทรติดต่อ 064-3314777 นายดนุพล อุตตมะ ครู กศน.ตำบลบ้านผึ้ง

คณะกรรมการ กศน.ตำบล

                                                                    
 
  นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์
นายสุนัน พรเจริญ
นายประกาศ สีคะ
นายนายประยงค์ ตะวงค์
นายมนตรี ทุ่มกิ่ง
นายเกรียงศักดิ์ ขยัยหา
นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น