กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนใหม่ 2/2565 รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการ กศน.ตำบล

                                                                    
 
  นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์
นายสุนัน พรเจริญ
นายประกาศ สีคะ
นายนายประยงค์ ตะวงค์
นายมนตรี ทุ่มกิ่ง
นายเกรียงศักดิ์ ขยัยหา
นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น