กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ รับสมัครนักศึกษา กศน. ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน และ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี โทรติดต่อ 064-3314777 นายดนุพล อุตตมะ ครู กศน.ตำบลบ้านผึ้ง

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์

นายดนุพล อุตตมะ ครู กศน.ตำบลบ้านผึ้ง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ หมู่ 22 บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61106704_547507228986500_1809553108594851840_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeGurH64vHl6iRv8pXR9mgH6D7ZW-0HHgkO2FoeCzjZZQbJXxUY12b-uSD9azGBOQ9_0ivnOKbSsjS9hxNpQT3E8mccxWxEISXhUVpAck6xOLQ&_nc_oc=AQkjQ18eNSLsUdG48JAC83VNUfE3ScgDA0OdlvbZEOeRGuzmQfL2_0XNSdVbLvM0GQDlYCqd8GvnmujKC8LKyui6&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&oh=9fbce94ac04a7950b84ec7e3bf9b1c7f&oe=5D9795C1

https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61547016_547507332319823_7855223570652200960_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeECAn4w-NbuXHAECHiXyl9npZzpTfkVRJrg24flpTibwdfr0AyVwv_hGt2EDz7wD-gf4jHE7RRzi8lzjQFmR3T9cXdIGs3kQPHw54HCqdw7HQ&_nc_oc=AQkNHkdR4Yfg856ojNPJWLYk0fQWinrYsa9o3W8FX1tL8iaW61INDL9IhJf1GlSYmK6vRsQqIcLZqpyctPuU6k_y&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&oh=69c37a579434fc499c4a227e8eaa4b3a&oe=5D514FC9