กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ รับสมัครนักศึกษา กศน. ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน และ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี โทรติดต่อ 064-3314777 นายดนุพล อุตตมะ ครู กศน.ตำบลบ้านผึ้ง

บุคลากร

                                                                ชื่อ-สกุล  นายดนุพล  อุตตมะ
                                                        สถานที่ปฏิบัติงาน    กศน.ตำบลบ้านผึ้ง
                                   ที่อยู่  52/103 ตำบล/แขวง: หนองแสง อำเภอ/เขต: เมืองนครพนม จังหวัด:นครพนม
                                                           วัน/เดือน/ปีเกิด  2530-07-04
                                                    E-mail dunupol_kuy@hotmail.com
                                                            โทรศัพท์  064-331-4777
                                                     ประเภทตำแหน่  ข้าราชการพลเรือน
                                                             ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
                                                          วันที่เริ่มปฏิบัติ 2556-10-03
                                                                       สถานะ ทำงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น