กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนใหม่ 2/2565 รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอคำตากล้า และ กศน.อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 11 กันยายน 2565 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น