กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนใหม่ 1/2563 รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประเมินวิทยฐานะ เชียวชาญ ท่านวุฒิผล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562กศน.ตำบลบ้านผึ้ง รับการนิเทศจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


ต้อนรับคณะกรรมการสภาการศึกษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม