กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนใหม่ 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประเมินวิทยฐานะ เชียวชาญ ท่านวุฒิผล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562กศน.ตำบลบ้านผึ้ง รับการนิเทศจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


ต้อนรับคณะกรรมการสภาการศึกษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนมโครงการสร้างจิตสำนึกในการยัยยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม


กศน.ตำบลบ้านผึ้ง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม