กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ รับสมัครนักศึกษา กศน. ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน และ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี โทรติดต่อ 064-3314777 นายดนุพล อุตตมะ ครู กศน.ตำบลบ้านผึ้ง

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการสร้างจิตสำนึกในการยัยยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น