กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ รับสมัครนักศึกษา กศน. ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน และ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี โทรติดต่อ 064-3314777 นายดนุพล อุตตมะ ครู กศน.ตำบลบ้านผึ้ง

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จัดนิทรรศการขับเคลือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสวนาผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น