กศน.ตำบลบ้านผึ้ง ยินดีต้อนรับ รับสมัครนักศึกษา กศน. ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน และ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี โทรติดต่อ 064-3314777 นายดนุพล อุตตมะ ครู กศน.ตำบลบ้านผึ้ง

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น